– Sản xuất, cung cấp đèn báo hiệu đường thủy.

– Duy tu, bảo dưỡng, tư vấn, thiết kế, sửa chữa và lắp đặt các loại đèn báo hiệu đường thủy trên các cầu, các tuyến sông, ngòi đường thủy nội địa Việt Nam.

– Sản xuất, cung cấp,  trang phục ngành đường thuỷ

– Thiết kế, sửa chữa lắp đặt các hệ thống điện, điện nước…..

– Tư vấn, thiết kế, xây dựng website.

– Tư vấn thiết kế nội, ngoại thất xây dựng nhà ở.

– Hợp tác liên kết chuyển giao công nghệ.

* Đảm bảo cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý và sức cạnh tranh cao.

* Luôn quan tâm đến chính sách đào tạo nhân viên để đảm bảo tính chuyên môn cao.